Dataphysics高温高压表面张力仪成功入驻阿美中国公司北京研发中心

 2016年3月,dataphysics OCA25LHT 高温高压表面张力仪/高温高压接触角测量仪成功入驻阿美中国公司北京研发中心,此台设备是近期入驻中国的第二台高温高压表面张力仪/高温高压接触角测量仪。此设备的最高压力是750bar, 最高温度高达200℃,能够在常温、常压以及高温、高压条件下,进行接触角、表面张力的测量。可用于研究高温高压环境下水、油、表面活性剂溶液等液体的表面/界面性能,以及在高温高压下岩石等固体与上述液体的浸润性能。

               

截止到目前为止,阿美中国公司北京研发中心已配有我公司四台不同型号和研究性能的设备,具体型号及设备名称如下:
1. SVT 20N 视频旋转滴张力仪

                  

2. DCAT21 表面张力仪
                 

3. OCA15Pro 视频光学接触角测量仪
               

4. OCA25LHT 高温高压表面张力仪,高温高压视频光学接触角测量仪